A kdo další?

02.03.2018 16:21

První z chlapců Argos už je také v novém domově. Už tam na něj čekali dva ohaří kamarádi a milující pánečci, kteří mu budou snášet modré z nebe a on až bude velký, bude jim na oplátku přinášet jeden kus za druhým v bažantnici.