Podmínky chovnosti

 

Pes

výstavní ocenění nejméně VD

- zkoušky VZ nejméně II. cena

  nebo PZ I. cena a LZ a VP nejméně II. cena

 

Fena

- výstavní ocenění nejméně VD

- zkoušky PZ nejméně II. cena

 

 

Všichni jedinci musí

- být plnochrupí

- být vybráni za kandidáty chovu

- mít vyšetření DKK s nálezem nejvýše II. stupně

        vyšetření musí být až po 12. měsíci věku

        jedince s II. stupněm je možno krýt pouze s partnery s DKK stupně 0

 

 

Žádané vlastnosti chovných psů i fen

- ostrost na škodnou

- hlasitost na stopě

- slídění za živou kachnou

 

Tyto vlastnosti, kromě hlasitosti na stopě, nelze v současné době na zkouškách hodnotit, nejsou proto podmínkou chovnosti. Při prokázání těchto vlastností v praxi je žádoucí vést o tom evidenci v seznamu chovných jedinců. Osvědčení ostrosti na škodnou se provádí při střetu psa se škodnou v honitbě. V písemném osvědčení o střetu se škodnou se uvede datum, místo, čas a název honitby a okolnosti, za kterých ke střetu došlo s popisem chování psa. Svědkové uvedou vedle vlastnoručního podpisu jméno, příjmení a adresu. Stejným způsobem se osvědčuje slídění za živou kachnou a hlasitost na stopě.